NEWSLETTER prijava
KONKURSI

PROGRAM MERA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA
NASLOVNA STRANA
Predstavljamo AOFI - Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice 25. novembar 2014.,

AOFI je zvanična izvozno kreditna agencija Republike Srbije, osnovana 2005. godine posebnim Zakonom o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije. AOFI je u 100 % vlasništvu Republike Srbije, sa ukupnim kapitalom od 60 miliona EUR.

Misija AOFI je pobolјšanje uslova poslovanja izvozne privrede i unapređenje strukture izvoza Republike Srbije, kroz pružanje konkretnih usluga osiguranja i finansiranja izvoznicima.

Otvaranje Fractals poziva za mala i srednja preduzeća iz IT sektora 25. novembar 2014.,

U utorak, 25. novembra 2014. godine u centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu, upriličeno je otvaranje Fractals poziva. Otvaranju poziva i obilasku BioSense laboratorije prisustvovali su potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Branislav Bogaroški, kao i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, Vladimir Pavlov.

Globalna nedelja preduzetništva obeležena u Srbobranu radionicom 20. novembar 2014.,

U velikoj sali skupštine opštine Srbobran, dana 20.11.2014.g. sa početkom u 11,00 časova održana je radionica pod nazivom "Načini besplatnog usavršavanja preduzetnika u EU". Radionicu su zajednički organizovali Regionalna razvojna agencija Bačka, Univerzitet u Novom Sadu i EU Info point iz Novog Sada u okviru manifestacije globalne nedelje preduzetništva.

Prijavite se za trening: Informacione tehnologije i poslovanje 20. novembar 2014.,

Datum: 26.12.2014 sa početkom u 10,00 časova

Mesto: Novi Sad, Kancelarija Regionalne razvojne agencija Bačka

Opis obuke: Jednodnevna obuka za vlasnike i zaposlene u MSPP obuhvata sledeće teme: Utvrđivanje inovacionih potreba i definisanje inovacionih prioriteta; nove marketing mogućnosti: razumevanje tržišta i kupaca; pozicioniranje proizvoda; konkurencija, kupci i razvoj novih proizvoda; razvoj postojećih i uvođenje novih procesa u preduzeću; put ka kupcima: definisanje strategije i poslovnih partnera; inovacioni projekti i definisanje planova za njihovo sprovođenje.

Prijavite se za trening: Izvoz - za one koji prvi put izvoze 20. novembar 2014.,

Datum: 22-23.12.2014 sa početkom u 10,00 časova

Mesto: Novi Sad, Kancelarija Regionalne razvojne agencija Bačka

Opis obuke: Dvodnevna obuka za vlasnike i zaposlene u MSPP obuhvata sledeće teme: Da li je preduzeće spremno za izvoz?; Evaluacija spremnosti preduzeća za izvoz; Šta, kako i gde izvoziti?; Izvozna strategija i plan izvoza; Rizici i finansije, logistika, ugovori.

Prijavite se za trening: Obuka za početnike u poslovanju 20. novembar 2014.,

Datum: 10 - 12.12.2014 sa početkom u 10,00 časova

Mesto: Novi Sad, Kancelarija Regionalne razvojne agencija Bačka

Opis obuke: Trodnevna obuka za početnike u poslovanju obuhvata nekoliko tema od važnosti za nezaposlena lica, studente i druga lica koja žele da započnu svoje poslovanje. Teme koje će se obraditi na obuci su: pravna regulativa; registracija privrednih subjekata; motivi i osobine preduzetnika; analiza vrednovanja biznis ideje; izvori finansiranja, porezi i doprinosi; praktična radionica za izradu biznis plana.

Prijavite se za trening: Investiciona spremnost 20. novembar 2014.,

Datum: 18.12.2014 sa početkom u 10,00 časova

Mesto: Novi Sad, Kancelarija Regionalne razvojne agencija Bačka

Opis obuke: Jednodnevna obuka za vlasnike MSPP obuhvata teme u okviru kojih se obrađuje spremnost preduzetnika da razume uslove i kriterijume koje propisuju banke, biznis anđeli i fondovi rizičnog kapitala. Obuka pre svega podrazumeva kako da MSPP ovlada veštinom komunikacije sa potencijalnim investitorima, kao i sposobnost da se poslovni planovi preduzeća kreiraju tako da obezbede eksterno finansiranje.

Pokrenut novi projekat „Evropske integracije i jačanje konkurentnosti sektora MSPP - Pripremi se za evropsko tržište“ 4. novembar 2014.,

U Srbobranu je u 04. novembra 2014. predstavljen projekat „Evropske integracije i jačanje konkurentnosti sektora MSPP - Pripremi se za evropsko tržište“, koji u opštini Srbobran sprovode Regionalna razvojna agencija Bačka i Evropski pokret Novi Sad, a finansira nemačka Fondacija Konrad Adenauer. Projekat su predstavili Zoran Mladenović, predsednik opštine Srbobran, Aleksandar Simurdić i doc.dr Jelena Vapa Tankosić iz Evropskog pokreta, Sanja Gavrilović, asistent direktora Regionalne razvojna agencija Bačka, i Saša Hadžiahmetović, predstavnik Fondacije Konrad Adenauer.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA UĈEŠĆE NA PROJEKTU „EVROPSKE INTEGRACIJE I JAČANJE KONKURENTNOSTI MSPP – PRIPREMI SE ZA EVROPSKO TRŽIŠTE“ 30. oktobar 2014.,

Regionalna razvojna agencija Bačka, Evropski pokret Novi Sad i Opština Srbobran pozivaju sva zainteresovana  nezaposlena lica, zatim lica koja su zaposlena ali bi želela da pokrenu sopstveni biznis, kao i vlasnike i rukovodioce mikro, malih i srednjih preuzeća da se prijave za učešće u projektu „Evropske integracije i jačanje konkurentnosti sektora MSPP – pripremi se za evropski tržište“ čiju realizaciju finansira nemačka fondacija Konrad Adenauer.

Regionalna razvojna agencija Bačka dodeljuje stipendije za stručno usavršavanje u Briselu za zaposlene iz Bačkih opština 23. oktobar 2014.,

U skladu sa strateškim opredeljenjem za stvaranje održivog institucijalnog okvira za sprovođenje sektorskih politika Evropske unije u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja na prostoru Bačke, Regionalna razvojna agencija Bačka pokrenula je program namenjen licima zaposlenim u Kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj iz Opština sa kojima agencija ima višegodišnju saradnju.

DONATORI

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji
Fondacija Konrad Adenauer